BOEK - Die geleden heeft onder Pontius Pilatus

God en/in het lijden van mensen - Halewijn - Logos - 184 p. - paperback

BOEK - Die geleden heeft onder Pontius Pilatus
19.50 *Prijzen zijn inclusief btw *Prijzen zijn inclusief btw
ArtikelcodeB-VASTEN
'Die geleden heeft onder Pontius Pilatus'. Je zou je kunnen afvragen of deze uitspraak, hoewel zij deel uitmaakt van de geloofsbelijdenis, een geloofsuitspraak is. Worden hier niet gewoon feiten aangehaald, historische feiten: dat Christus tot de dood toe gemarteld is - volgens berekeningen op vrijdag 8 april van het jaar 30 - ten tijde van een Romeinse gouverneur in Palestina wiens naam vooral bekend is gebleven door deze vermelding? Wat hebben die feiten te maken met geloven? Of wordt met deze uitspraak dan toch méér beleden en tot méér opgeroepen dan wat haar eenvoud doet vermoeden?
Christenen vertrouwen zich toe aan feiten: dit is wat gebeurd is in het leven van Jezus van Nazareth in de eerste decennia van onze jaartelling. En zij belijden: in die feiten, in dit leven van deze mens heeft God zich geopenbaard en ten volle geëngageerd. En dus gaat het in deze geloofsuitspraak over niet minder dan over de incarnatie. En omdat christenen geloven in feiten, wordt van hen ook gevraagd die te beamen in feiten: proberen leven, volgens de eigen mogelijkheden en in de eigen concrete context, zoals Jezus. Met andere woorden, de geloofsuitspraak gaat óók over ónze houding tegenover de andere lijdende, hij of zij die onder één van de vele vormen die Pontius Pilatus aanneemt, lijden.
Incarnatie en mede-lijden: deze woorden komen telkens terug in de bijdragen van deze LOGOS-editie. Beide worden vanuit verschillende invalshoeken inhoudelijk afgetast en op hun consequenties getoetst.