BOEK - Godly Play - Verhalenboek 4

Bijbelverhalen over het leven van Jezus - Averbode - Jerome W. Berryman - 212 p. - paperback

BOEK - Godly Play - Verhalenboek 4
19.50 *Prijzen zijn inclusief btw
ArtikelcodeB-GODLY PLAY
Godly Play is een vernieuwende én diep gewortelde weg om vertrouwd te raken met de schatten uit de christelijke geloofstraditie. Het is een creatieve, speelse en ervaringsgerichte manier om Bijbelverhalen te verkennen met kinderen, jongeren of volwassenen.
Godly Play wordt wereldwijd ingezet bij catechese en godsdienstonderwijs, in de pastorale zorg in ziekenhuizen en zorgvoorzieningen (bij ouderen en bij mensen met een beperking), bij momenten van bezinning en vorming met volwassenen,
Inhoudstafel
Inleiding
Verhaal 1: De grootste parabel. De presentatie zonder woorden
Verhaal 2: De grootste parabel. De presentatie met woorden I
Verhaal 3: De grootste parabel. De presentatie met woorden II
Verhaal 4: De grootste parabel. De presentatie met woorden III
Verhaal 5: Jezus en Jeruzalem: het verhaal van de Goede Week
Verhaal 6: Maria, de moeder van Jezus
Verhaal 8: Jezus leren kennen op een nieuwe manier II
Verhaal 9: Jezus leren kennen op een nieuwe manier III
Verhaal 10: Jezus leren kennen op een nieuwe manier IV
Verhaal 11: Jezus leren kennen op een nieuwe manier V
Verhaal 12: Jezus leren kennen op een nieuwe manier VI
Verhaal 13: Jezus leren kennen op een nieuwe manier VII
Verhaal 14: De Kerk
Verhaal 15: De liturgische synthese
Addendum A: Basisliteratuur over Godly Play
Addendum B: Het Godly Play spiraalcurriculum
De reeks verhalen De grootste parabel neemt ons mee doorheen het leven van Jezus: van de aankondiging van zijn geboorte over de transfiguratie tot de verrijzenis. We gaan op tocht doorheen Galilea en Judea, en luisteren naar het optreden van Jezus in Nazaret, de roeping van de leerlingen, de bergrede, de broodvermenigvuldiging, de twistgesprekken over de sabbat, de genezing van de blinde, de zegening van de kinderen, de samenvatting van de wet, de ontmoeting met Zacheüs, de zalving in Bethanië.
De reeks verhalen Jezus leren kennen op een nieuwe manier verkent de eerste 50 dagen na Jezus’ verrijzenis. We luisteren naar de verhalen over het lege graf, het breken van het brood in Emmaüs, de twijfelende Thomas, de verschijning bij het meer van Galilea, de zending, de Hemelvaart en Pinksteren.