CD - Christus geboren: zingt Hem lof

kerstnachtwake en avonddienst rond Woord en Licht

CD - Christus geboren: zingt Hem lof
18.80 *Prijzen zijn inclusief btw
ArtikelcodeKERSTMIS
Kerstnachtwake

1. Openingspsalm 95
2. Groet
3. Lied: Geboorte
4. Psalm 24 met antifoon
5. Kantiek uit Jesaja 9: 1-5
6. Psalm 150 met antifoon
7. Psalmgebed
8. Kerstevangelie
9. Slotgebed
10. Slotzang: Toen een diepe stilte

Avonddienst rond Woord en Licht

11. Openingszang naar Psalm 96
12. Groet
13. Lied: In den beginne
14. Psalm 147 I met antifoon
15. Kantiek uit Jesaja 65: 17-25
16. Psalm 147 II met antifoon
17. Psalmgebed
18. Lezing uit het H. Evangelie volgens
Johannes I, 1:14-18
19. Beurtzang naar Psalm 98
20. Danklied van Maria
21. Collage: Klein Kerstlied
22. Oecumenisch Onze Vader
23. Slotgebed
24. Slotzang