CD - Door de wereld gaat een lied - deel 08

kathedraalkoor Brugge olv Ignace Thevelein

CD - Door de wereld gaat een lied - deel 08
19.70 *Prijzen zijn inclusief btw
ArtikelcodeZJUBILATE
Uitvoering: Collegium de Dunis
Orgelbegeleiding: Jos Bielen
Gezangen uit Zingt Jubilate
1.   Evenals een moede hinde (304)
2.   Toen Jezus was gekomen (305)
3.   Uit angst en nood (310)
4.   Die vroeg zijn aangeworven (312)
5.   Onze hulp is de naam van de Heer (318)
6.   De zonden zijn vergeven (319)
7.   Erbarm u God (320)
8.   Nu mag uw land onder uw glimlach liggen (321)
9.   Broeders die op uittocht gaat (601)
10. Met de boom des levens (353)
11. Christus heeft voor ons geleden (360)
12. Lied om een nieuw begin
13. Acclamatie 1: Vader, wij bezingen uw grootheid
14. Acclamatie 2: Van dankbaarheid, Vader, zijn wij vervuld
15. Acclamatie 3: Wij brengen U onze dank door Jezus uw Zoon
16. Acclamatie 4: Redder van de wereld, bevrijd ons
17. Acclamatie 5: Dank U, Vader, omdat Gij van ons houdt
18. Acclamatie 6: Lof en dank aan onze God voor eeuwig
19. Acclamatie 7: Goede God, wij loven U
20. Acclamatie 8: Heer, onze God, barmhartige Vader
21. Acclamatie 9: Wij danken U, wij prijzen U
22. Acclamatie 10: Door Hem en met Hem en in Hem
23. Acclamatie 11: Hoop op de Heer, Hij is nabij
24. Acclamatie 12: Gij zijt het licht, kom ons nabij
25. Acclamatie 13: Wij hebben uw goedheid gezien
26. Acclamatie 14: Kind ons geboren, Zoon ons gegeven
27. Acclamatie 15: Op U, mijn rots en onneembare burcht
28. Acclamatie 16: Geef mij een ander hart, mijn God
29. Acclamatie 17: Alleluia, alleluia, alleluia
30. Acclamatie 18: Gij leeft nu bij de Vader. Alleluia
31. Acclamatie 19: Kom met uw Geest ons tegemoet
32. Acclamatie 20: Geest van vuur en geest van leven
33. Acclamatie 21: Vervul, o heil'ge Geest
34. Acclamatie 22: Vervul ons met uw kracht
35. Acclamatie 23: Wees mij genadig
36. Acclamatie 24: Heer, onze God, wees genadig
37. Acclamatie 25: Wij hebben nood aan uw barmhartigheid
38. Acclamatie 26: Niets gaat verloren van wat God ons gegeven heeft
39. Acclamatie 27: Uw liefde is meer dan het leven
40. Acclamatie 28: Eeuwige Vader, breng ons thuis in uw vaderhuis
41. Acclamatie 29: In uw handen, Heer, leg ik mijn leven
42. Acclamatie 30: Lof en dank zij U, o Heer
43. Acclamatie 31: Gij hebt woorden van eeuwig leven
44. Acclamatie 32: Naar U verhef ik mijn handen
45. Acclamatie 33: Lof aan U, Vader, Zoon en heilige Geest
46. Acclamatie 34: Geprezen zijt Gij, Heer
47. Acclamatie 35: God, wees ons barmhartig en zegen ons