CD2 – Dank zij de woorden

Tekst: Huub Oosterhuis / muziek: Antoine Oomen-Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek

CD2 – Dank zij de woorden
16.95 *Prijzen zijn inclusief btw *Prijzen zijn inclusief btw
ArtikelcodeCD-OOSTERHUIS
Deze dubbel-cd bevat maar liefst 33 zeer bruikbare liturgische liederen, waaronder een tiental kleine vierstemmige gezangen die kunnen dienen als akklamatie bij kyriëgebeden of voorbeden of als tussenzang bij meerdere lezingen. Verder een parafrase op het Onze Vader, 'In de hemel onze vader', een nieuwe toonzetting van 'Nu nog met halve woorden' en van 'Wie zijn leven niet wil geven', en een 'klassiek' klein tafelgebed: 'Zoudt Gij ooit mij beschamen'.

Tracks op deze CD:
CD 1
KleIn woord
Alles wacht op U vol hoop - Psalm 104
Gij in uw grenzeloos licht
Dag en welkom
Gij die niemand naar de ogen ziet – Deuteronomium 10:17-19
Gij levende eerste en laatste - Numeri 6:22-27
Hoe ver is de nacht
Schoot die niemand draagt - Lied van Maria (1) - Lukas 1:26-38
Hij zou al in zijn eerste levensdagen - Lied van de kindermoord - Matteüs 2:1-18
Als Gij bestaat bewerk ons dan
Die mij getrokken uit de schoot (Ongezien) - Lied van weg en omweg
Een vriend gaat door het holste van de nacht - Lukas 11:5-8
Voor uw Aangezicht
In de vergaderzaal der goden - Psalm 82
Dat wij niet slapen - 1 Tessalonicenzen 5:5-8
Gij die een en eeuwig zijt
Kleinst denkbare bron

cd 2
In de hemel onze vader (Kom bevrijden) - Jesaja 64:1
Verberg uw Aangezicht niet
Aarde, werk van uw handen - Aardelied - Exodus 34:6-7
Nu nog met halve woorden - Jesaja 11:6-7; 1 Korintiërs 13:9-12
Keer U om
Toen hebt Gij ons gezien - Verberg U niet
Wie zijn leven niet wil geven - Markus 8:35
Gezegend Gij van hier tot waar ter wereld
Hoor je mij? - Psalm 16
Gij die het sprakeloze bidden hoort
Gij hebt ons in de moederschoot gekend - Geef een weg
Gij die ons nooit geknecht hebt - Exodus 3:13-14; 34:6-7
Zoudt Gij ooit mij beschamen? - tafelgebed - Sacrament van hoop
Gij die boven mensen uit
Niemand dan jij - Lukas 1:46-55
Dank zij de woorden