BOEK/DVD 7,05 - Wat kan een hamer...

Auteur: Harry Gielen - Realisatie en productie: Halewijn NV-AVIMO vzw

BOEK/DVD 7,05 - Wat kan een hamer...
20.00 *Prijzen zijn inclusief btw
ArtikelcodeVASTEN
In dit boek zijn de teksten opgenomen van zes bezinningsavonden die de afgelopen jaren in de gemeenschap van de Passionisten te Kortrijk werden gehouden als voorbereiding op het Paasfeest. In de zes meditatiediensten wordt dezelfde thematiek ontvouwd: de botsing tussen goed en kwaad, tussen licht en duisternis, zoals die in de passie- en paasverhalen van het evangelie op exemplarische wijze tot uitdrukking komt. Voor het oproepen van de betekenis van Passie en Pasen in het leven van mensen vroeger en nu wordt gerekend op de eigen kracht van het poëtische woord, van het plastische beeld en het klankrijke lied. In de opbouw van de diensten neemt dan ook, naast het uitvoerige woordmateriaal van poëtische en narratieve teksten, de projectie van vooral moderne en hedendaagse kunstwerken een belangrijke plaats in. Ook is er ruimte voor aangepaste liederen en muzikale rustpunten.

Wie de hier aangeboden teksten wil gebruiken voor meditatieve groepsbezinning kan zelf creativiteit aan de dag leggen bij het selecteren van te projecteren artistieke illustraties. Eén van de zes bezinningen echter werd volledig uitgewerkt, met beeld en geluid, op de in het boek bijgesloten dvd.

Individuele lezers die deze dragende teksten lezen en mediteren, krijgen nieuwe toegang tot de vertrouwde passie- en paasverhalen.