DVD 3,06 - Vieren-Celebrations

Realisatie en productie AVIMO vzw

DVD 3,06 - Vieren-Celebrations
20.00 *Prijzen zijn inclusief btw
ArtikelcodeEUCHARISTIE
Is het vandaag nog mogelijk over God en geloven te spreken met jongeren?
Deze DVD/video, speciaal voor jongeren, wil hierbij een hulpmiddel zijn.

Op de DVD zijn vier montages terug te vinden van ongeveer 10'.
De DVD heeft een NL-talige en FR-talige versie van de vier filmen, evenals een niet-ondertitelde versie van elk.

. MENSEN WILLEN GELUKKIG ZIJN TOCH?
. BROOD EN WIJN
. EN ALLE NAMEN VAN GOD...
. EEN VERHAAL VAN GOD EN DE MENS

De DVD snijdt vier verschillende thema's aan die allen verband houden met vieren: feest, eucharistisch vieren, interreligieus vieren en hoe we God ervaren. Deze vier montages zijn telken multicultureel gerealiseerd, waaruit blijkt dat verschillende godsdiensten vaak met dezelfde rituelen God vieren. De oorspronkelijke interviews bevatten Nederlands, Frans enEngels als voertaal, allen opgenomen in de grote multiculturele verscheidenheid van België. Vermits muziek een belangrijke factor is voor jongeren is dit ook als een rode draad genomen doorheen de verschillende montages. (...)

Een handleiding met de volledige tekst in het Frans en in het Nederlands is er bij ingesloten, met verwerkingssuggestie voor het onderwijs en groepen jongeren.
Op de DVD zijn vier montages terug te vinden van ongeveer 10'.

MENSEN WILLEN GELUKKIG ZIJN TOCH?
Een montage rond feesten en vieren. We leiden een verschrikkelijk druk leven: werken, sporten, telefoneren, alles volgen op cultureel gebied, cinema, televisie,... we communiceren met vrienden via MSN, kijken binnenkort allemaal digitale televisie, doen onze aankopen via internet,... We krijgen zoveel verschillende mogelijkheden om elke dag ons leven te vullen met bezigheden waarvoor we ons huis niet meer uit hoeven. Toch voelt iedereen de behoefte om ook samen te komen met andere mensen en hun geluk te verwezenlijken: feest!

BROOD EN WIJN
Hier komt het eucharistisch feest aan bod. Mensen komen samen rond brood en wijn. Op verschillende manieren prijzen ze God en staan stil bij hun bestaan: de communie, samen zingen, het gebed, de zending, vrede geven, enz... Dikwijls gebeurt dit uitbundig. Waarom is stilte ook belangrijk? Is eucharistie ook een beetje feest vieren? Wat heeft muziek en zang hiermee te maken? Vinden we ook in andere godsdiensten het belang terug van maaltijd houden en vieren?

EN ALLE NAMEN VAN GOD...
Verschillende godsdiensten en religies gaan ervan uit dat de mens in staat is om het hogere te kennen, te herinneren, te prijzen en te vieren. Dervishes, Krishna-toegewijden, boeddhisten, moslims, Afrikaans katholieken, enz... Draaien, chanten, tellen, studeren, zingen,... Op verschillende manieren proberen we nader te koment ot God, Allah, Jahweh. Een multicultureel verhaal in een multiculturele wereld waarin de naam van God op alle mogelijke manieren aan bod komt en uitgesproken wordt. Een verhaal ook waarin we de hand kunnen reiken aan elkander en respectvol met elkaar omgaan in onze eigen en toch zo verscheiden weg naar het Hogere, naar die Ander, die we God mogen noemen.

EEN VERHAAL VAN GOD EN DE MENS
Hier krijgen we twee rappers aan het woord. Manze is moslim, Well'man christen. De rapcultuur die gekenmerkt staat als eerder agressief krijgt hier een heel ander plaatje: beide jongemannen tonen hoe zij creatief omgaan met hun overtuiging. Ze beleven hun geloof doorheen de hiphopcultuur, in de wetenschap dat hun weg met God zeer belangrijk is voor hun dagdagelijkse leven, dat daardoor sterk beïnvloed wordt.

Een handleiding met de volledige tekst in het Frans en in het Nederlands is bij ingesloten, met verwerkingssuggestie voor het onderwijs en groepen jongeren.