DVD - Zingen in het donker

Indringende speelfilm over huiselijk geweld

99.95 *Prijzen zijn inclusief btw
ArtikelcodeF-PARTNERGEWELD
‘Ook in België is er sprake van steeds meer partnergeweld. In 2010 openden de correctionele parketten in ons land 50 094 nieuwe dossiers inzake partnergeweld. Dat zijn er opnieuw meer dan in 2009. Het aantal zit al een tijdje in stijgende lijn: 44 835 in 2007, tot 46 348 in 2008 en 48 193 in 2009.
Op vier jaar tijd steeg het aantal geregistreerde feiten dus met liefst 11.72%.
Sinds 2006 wordt partnergeweld gedefinieerd ‘als iedere vorm van fysiek, seksueel, psychisch of economisch geweld tussen echtgenoten of personen die samenwonen of samengewoond hebben en tussen wie een duurzame affectieve en seksuele band bestaat of bestaan heeft’.’
(bron: Belga 2/11/2011)

Eén op zeven vrouwen en één op tien mannen waren in 2010 het slachtoffer van partnergeweld, en in bijna de helft van de gevallen was een kind getuige.

De impact op kinderen die geweld zien of horen, is volgens specialisten even ernstig als op kinderen die zelf mishandeld worden. Eén op drie getuigen van partnergeweld ondervindt er later gevolgen van. Leraars of opvoeders zijn vaak de enigen die signalen opvangen. Daarom zijn zij een belangrijke partner in de aanpak tegen geweld. Zij zijn soms de enige volwassenen die een kind nog vertrouwt of bij wie het zich veilig voelt. Ook het blad ‘Klasse’ heeft een stappenplan voorbereidt in oktober 2011, waar onder meer uiteengezet wordt hoe leraars het gesprek kunnen aangaan met de leerling en de ouders, hoe ze met privacy moeten omgaan en welke netwerken ze kunnen inschakelen.

Inhoud
Leden van een familie zitten gevangen in een vicieuze cirkel. De titel ‘Zingen in het Donker’ verwijst naar een situatie waarin het kind probeert door het zingen van een vertrouwd kinderlied de angst te verdrijven en de ruzie en het geweld te bezweren. Op indringende wijze verbeeld de film emotioneel geweld, meesterlijk vertolkt door de Nederlandse topacteurs Carice van Houten, Frank Lammers, Aart Staartjes en een nieuw Nederlands talent: Gaite Jansen. Door de film ervaart de toeschouwer de emotionele pijn van het slachtoffer, maar ook het schuldgevoel, verdriet, ‘goede bedoelingen’, schaamte en machteloosheid van de dader.
(Mutsaersstichting)

In juni 2009 kwam de film in het nieuws toen minister Hirsch Ballin van justitie hem meenam naar een congres van de Raad van Europa in Noorwegen om zijn collega-ministers te laten zien hoe Nederland huiselijk geweld aanpakt.

De film werd opgenomen in de Video Library van Holland Film Meeting, het internationale onderdeel van het Nederlands Film Festival. Het festival werd gehouden van 24 tot en met 28 september 2009 in Utrecht.

Op 24 november 2009 werd de film onderscheiden in Mexico. De Nederlandse productie over huiselijk geweld ontving een Special Mention Award tijdens het 'Expresión en Corto Filmfestival' in Mexico-stad.