Boek/DVD - Zorg voor de schepping (OP=OP -10%)

Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede / Al Gore 'An inconvenient Truth'

Boek/DVD -  Zorg voor de schepping (OP=OP  -10%)
31.00 *Prijzen zijn inclusief btw
ArtikelcodeDOCUWERELD
In 2002, bij gelegenheid van het 'Jaar van de Diaconie', verklaarden de Belgische bisschoppen dat er dringend behoefte is aan een grotere ethische bewogenheid bij alle christenen met betrekking tot de milieucrisis en haar gevolgen op het vlak van economie, mensenrechten en sociale (wereld-) verhoudingen.
Als antwoord op de behoefte aan een christelijke duiding en onderbouw van het duurzaam omgaan met de schepping, startte het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede in 2003 een denkgroep rond ecologie en spiritualiteit. Hieruit ontstond dit boek 'Zorg voor de Schepping!'.

Het boek wil de inspiratie bieden en eveneens een oproep doen om effectief en daadwerkelijk zorg te dragen voor de schepping in ons dagdagelijks leven. Rode draad doorheen het boek is het 'Handvest van de Aarde', opgesteld door de Verenigde Naties in 2000. De principes uit het handvest worden uitvoerig geïllustreerd met inspirerende praktijkvoorbeelden, actiemodellen en citaten. Het boek bevat ook een uitgebreide netwerklijst van organisaties en initiatieven.

De DVD 'An inconvenient truth' van Al Gore schetst een indringend toekomstbeeld van onze planeet en daarmee ook van onze beschaving. Het is een documentaire die je wakker schudt en die iedereen moet gezien hebben. Gore maakt korte metten met alle mythes en misvattingen over de opwarming van de aarde om te benadrukken dat deze wel degelijk een acuut gevaar vormen. We moeten allemaal handelen als we het tij willen keren. We kunnen allemaal veranderingen doorvoeren in onze levensstijl en op die manier bijdragen aan een oplossing.